Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
 
 
Danh mục thông tin
Thống kê
 
Tin tức | Tin tức hội thảo
Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt - Đức

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt - Đức 
Học tại Việt Nam - Bằng cấp Quốc tế!


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ
 VỀ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2012CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt - Đức


 Căn cứ Quyết định 1552/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu
 Căn cứ Quyết định 156/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định về Chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị Trường Đại học GTVT
 Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Đại học Việt Đức năm 2009, 2011 về chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
 Theo kế hoạch đào tạo của chương trình 

Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu tổ chức Hội thảo Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải với các nội dung chính sau:

- Hội thảo 1: ngày 25/05/2012, tại P305, nhà A8, Đại học Giao thông Vận tải, Hà nội
• 9h – 9h30: Welcome Delegations / Đón tiếp đại biểu
• 9h30 – 9h45: Introduction of VGU / Giới thiệu trường Đại học Việt Đức
• 9h45 – 10h: Introduction of the University of Traffic and Communication, the Darmstadt University of Technology and cooperation in training and research / Giới thiệu Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu
• 10h – 10h15: Introduction of the Master program, MsC Traffic and Transport / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
• 10h15 – 10h30: Break / Nghỉ giải lao• 10h30: Q & A / Hỏi đáp và Thảo luận

- Hội thảo 2: ngày 26/5/2012, Đại học Giao thông Vận tải, Cơ sở II, Tp. Hồ Chí Minh
• 9h – 9h30: Welcome Delegations / Đón tiếp đại biểu
• 9h30 – 9h45: Introduction of VGU / Giới thiệu trường Đại học Việt Đức
• 9h45 – 10h: Introduction of the University of Traffic and Communication, the Darmstadt University of Technology and cooperation in training and research / Giới thiệu Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Darmstadt và Quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu
• 10h – 10h15: Introduction of the Master program, MsC Traffic and Transport / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải
• 10h15 – 11h00: Introduction of the Master program, MsC Computational Engineering / Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ Tính toán kĩ thuật và mô phỏng trên máy tính
• 11h00 – 11h15: Break / Nghỉ giải lao
• 11h15: Q & A / Hỏi đáp và Thảo luận

.................................
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã kí)

TS. Khuất Việt Hùng

Bookmark and Share
  Các tin khác liên quan
Call for papers
HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS
Hội thảo quốc tế Quy hoạch GTVT và Hành vi đi lại
Hội thảo Logistics và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải - 8g30 ngày 08/09/2012.
Thư mời Tham dự Hội thảo ViTransPortal – một giải pháp cho tối ưu hóa vận tải hàng hóa tại Việt Nam
Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Giao thông Vận tải Việt - Đức
Seminar về ứng dụng GIS trong quản lý giao thông - Lê Anh Sơn
Triển khai mô phỏng giao thông bằng phần mềm VISUM, VISSIM cho các đô thị lớn tại Việt Nam
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

phim 18+

phim cap 3

BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Transport Planning & Management Section
Địa chỉ: 409-410/A9, Trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766 4053 - Fax: 04.3766 4496 - Hotline: 0904395758
Email:itpm@utc.edu.vn - website: tranconcen.edu.vn
Thiết kế website bởi: VCSS.VN