Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
 
 
Danh mục thông tin
Thống kê
 
Cơ cấu tổ chức
1. Trung tâm Tư vấn & Phát triển Giao thông Vận tải 
Địa chỉ: Phòng 302 nhà A9 - Trường Đại học GTVT, Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại: 04 37664053
Fax: 04 37666496
Tên pháp nhân: Trung tâm tư vấn phát triển giao thông vận tải 
Tên tiếng Anh: Consulting Center for Transport Development 
Tên viết tắt: TRANCONCEN 
Giám đốc: TS. Lê Thu Huyền 
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thanh Chương
Phó Giám đốc: TS. Đinh Thị Thanh Bình

Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải được thành lập ngày 18/8/1995 theo quyết định số 2828/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và được Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường cấp đăng ký hoạt động KHCN số 438 ngày 12/12/1995. Mới đây, Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đổi giấy đăng ký hoạt động KHCN số A-994 tháng 9 năm 2011 với các chức năng nghiên cứu triển khai & ứng dụng các thành tựu KHCN trong lĩnh vực GTVT; Tư vấn về KHCN đối với các dự án phát triển GTVT; và Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn & phổ biến những thành tựu mới về KHCN trong lĩnh vực GTVT, Quy hoạch, Quản lý & Kinh doanh, Môi giới, Định giá bất động sản & Điều hành Sàn giao dịch bất động sản.

Là một cơ quan trực thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải được biên chế trong Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trung tâm là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải với thực tiễn quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của các cơ quan và doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam.
Chi tiết về TRANCONCEN xin xem Hồ sơ năng lực Trung tâm tư vấn phát triển GTVT trong file đính kèm.
 

 

 

2.Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải  (01/07/2011)
Bộ môn được thành lập năm 2003 Phụ trách đào tạo chuyên ngành Quy hoạch & Quản lý GTVT đô thị
Bộ môn gồm 14 giảng viên, trong đó 13 giảng viên biên chế tại Hà Nội và 1 giảng viên tại cơ sở II (TP. Hồ Chí Minh).

Trong đó 
1 PGS.TS; 3 tiến sỹ, 5 Thạc s - Nghiên cứu sinh, 3 thạc sỹ, 2 kỹ sư, 1 cử nhân.
4 TS của Bộ môn được đào tạo tại nước ngoài (1 tại Tiệp Khắc, 1 tại LB. Nga, 2 tại CHLB Đức)
2 Nghiên cứu sinh tại nước ngoài (AIT Thái Lan và CH Pháp);
3 NCS đang học chương trình liên kết với trường ĐH Darmstadt
1 Th.S. tốt nghiệp tại Nhật Bản, 1 Th.S. tốt nghiệp tại CH Pháp


   SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC


 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

phim 18+

phim cap 3

BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Transport Planning & Management Section
Địa chỉ: 409-410/A9, Trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766 4053 - Fax: 04.3766 4496 - Hotline: 0904395758
Email:itpm@utc.edu.vn - website: tranconcen.edu.vn
Thiết kế website bởi: VCSS.VN