Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
 
 
Thư viện
Thống kê
 
Thư viện download
  Thuyết trình Quản lý Nhà nước về Vận tải hành khách công cộng 2014
Nằm trong chương trình thực tập của sinh viên năm thứ ba lớp Quy hoạch và quản lý Giao thông vận tải K52 - trường Đại học Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (TRAMOC) đã có buổi thuyết trình "Quản lý Nhà nước về Vận tải hành khách công cộng" vào chiều 20/04/2014. 
 
  Hồ sơ năng lực Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải 2013.
Hồ sơ năng lực Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải 10/2013.
 
  Bài Thuyết trình Quản lý NN về Vận tải HKCC 2012
Chiều ngày 23/5/2012, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (TRAMOC) đã có buổi thuyết trình cho Giảng viên & Sinh viên K50 - Viện Quy hoạch & quản lý Giao thông Vận tải. 
 
  Báo cáo về tai nạn và điểm đen tại HN, Tạp chí Atrans, Thailand, tháng 8/2011
KS. Nguyễn Văn Trường và các tác giả khác.
 
  Education influence in traffic safety - a case study in Vietnam
Dr. Khuat Viet Hung, Dr. Le Thu Huyen - IATSS Research 34, 2011
 
  Đề tài NCKH sinh viên tháng 4/2011
Nghiên cứu phương án hoàn thiện hệ thống Logistics cho công ty cổ phần cá tầm Phương Bắc, tỉnh Yên Bái (Hội nghị NCKHSV lần 26, năm 2011, Trường Đại học GTVT)
 
  Quản lý chất lượng hướng đối tượng trong VTHKCC
Một mô hình quản lý chất lượng hiệu quả (Th.S. An Minh Ngọc - Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11/2010)
 
  An toàn GT và hành vi người điều khiển phương tiện tiếp cận từ phương thức phân tích rủi ro
TS. Lê Thu Huyền - Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11/2010
 
  Một số kết quả phân tích tai nạn GT tại Hà Nội giai đoạn 2005-2008
TS. Khuất Việt Hùng, KS. Nguyễn Văn Trường - Tạp chí Khoa học GTVT số 32 tháng 11/2010)
 
Trang: 1 2 [3]
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

phim 18+

phim cap 3

BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Transport Planning & Management Section
Địa chỉ: 409-410/A9, Trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766 4053 - Fax: 04.3766 4496 - Hotline: 0904395758
Email:itpm@utc.edu.vn - website: tranconcen.edu.vn
Thiết kế website bởi: VCSS.VN