Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
 
 
Danh mục thông tin
Thống kê
 
Thành viên
Giới thiệu thành viên Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông vận tải

Họ và tên: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thụ
Chức vụ: Nguyên Giám đốc trung tâm
Tình trạng làm việc: Đang làm việc
Điện thoại: 0903429929
Địa chỉ: Phòng 301, 302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Láng Thượng-Đống Đa- Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Email: ngvthu1949@gmail.com

Giới thiệu tóm tắt:
PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thụ sinh ngày 10/3/1949. 
tốt nghiệp đại học(Kỹ sư kinh tế vận tải), Trường Đại học GTVT
là tiến sỹ kinh tế năm 1984, trường đại học kinh tế Praha, Cộng hòa Czech
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ nguyên là Chủ nhiệm Khoa Vận tải Kinh tế từ năm 2001 đến năm 2004; nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT từ năm 2004 đến năm 2009; nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển GTVT từ năm 1995 đến 1/10/2007.
Là một nhà giáo lão thành, người góp phần thành lập Trung tâm tư vấn phát triển GTVT; Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT; Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT.

-----------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: TS. Lê Thu Huyền 
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển GTVT, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại:   04.37664053  
Địa chỉ: Phòng 301 nhà A9 - ĐH GTVT
Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

Giới thiệu tóm tắt
TS. Lê Thu Huyền sinh ngày 31 tháng 8 năm 1978, tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Darmstadt, Cộng hòa Liên bang Đức. TS. Lê Thu Huyền hiện đang là giám đốc Trung tâm tư vấn và phát triển GTVT - Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT - Trường ĐH GTVT.

------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên: TS. Nguyễn Thanh Chương
Chức vụ:  Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại:   04.37664053  

Giới thiệu tóm tắt: TS. Nguyễn Thanh Chương sinh ngày 27/10/1970
• Năm 2007 : Tiến sỹ Kinh tế vận tải,Trường Đại học GTVT 
• Năm 2001 : Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Trường Đại học GTVT 
• Năm 1993 : Kỹ sư kinh tế vận tải,Trường Đại học GTVT

-------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên: TS. Đinh Thị Thanh Bình 
Chức vụ: Viện Trưởng Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT, Chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại:   04.37664053  
Địa chỉ:Phòng 301, 302 nhà A9 Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Giới thiệu tóm tắt: 
TS. Đinh Thị Thanh Bình sinh ngày 22/4/1971
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý VT năm 1993 tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp đường sắt Mátxcơva (MIIT); 
là tiến sỹ kinh tế năm 2002, Viện Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Tổng hợp Đường sắt Mátxcơva (MIIT), Liên bang Nga. 
Các môn giảng dạy: Logistics; Vận tải và Quản lý vận tải đô thị F1 và F2; Quản lý và Đánh giá dự án đầu tư trong GTVT; Tổ chức Quản lý doanh nghiệp GTCC; Lý thuyết dòng giao thông.
--------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên: TS. Nguyễn Thanh Tú 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Email: thanhtuk39@yahoo.com

Giới thiệu tóm tắt: 
NCS. Nguyễn Thanh Tú  sinh ngày 19/03/1980. 
- Kĩ sư Cầu đường, trường ĐHGTVT (2003)
- Là thạc sỹ tốt nghiệp Trường INSA de Lyon, Cộng hòa Pháp (2004), chuyên ngành Xây dưng . 
- Tiến sỹ tại trường Paris 1 (Panthéon- Sorbonne), chuyên ngành Kinh tế Giao thông, Cộng hoà Pháp năm 2013
- TS. Nguyễn Thanh Tú hiện đang phụ trách môn học: Điều tra & dự báo trong Quy hoạch Giao thông

---------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên: NCS. Trần Thị Thảo 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Email: thaoitpm@gmail.com

Giới thiệu tóm tắt: 
NCS, Th.S. Trần Thị Thảo tốt nghiệp cử nhân ngành Ngân hàng -Tài chính tại Trường đại học Kinh tế quốc dân (năm 2001), thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường đại học GTVT (năm 2007) và hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Viện công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology - Thái Lan). ThS. Trần Thị Thảo nguyên là Phó chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý dự án, Tài chính dự án,Tài chính doanh nghiệp. 
Môn giảng dạy: Lập và quản lý dự án GTVT đô thị, Quản lý doanh nghiệp công cộng đô thị.

------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: NCS, ThS. An Minh Ngọc 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Giới thiệu tóm tắt: NCS., ThS. An Minh Ngọc sinh ngày 19/12/1979. 
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Ứng dụng công nghệ thông tin kinh tế năm 2002.
là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học GTVT năm 2008.
Ths. An Minh Ngọc hiện đang làm nghiên cứu sinh chương trình liên kết, Trung tâm nghiên cứu Việt Đức.
Các môn giảng day: Quản lý Doanh nghiệp GTVT, Điều tra dự báo trong QHGTVT, Đánh giá dự án đầu tư trong GTVT, Lý thuyết dòng GT

--------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: ThS. Vũ Kim Hùng 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Giới thiệu tóm tắt: Ths. Vũ Kim Hùng sinh ngày 02/05/1980, là thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Môi Trường - ĐH Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN năm 2011. 
Ths. Vũ Kim Hùng hiện nay phục trách hai môn học: môn Quy hoạch GTVT và môn Quy hoạch giao thông và môi trường.

---------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: ThS Nguyễn Văn Trường 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
E-mail: nvtruong_planning@yahoo.com

Giới thiệu tóm tắt:
Ths. Nguyễn Văn Trường tốt nghiệp Kỹ sư Cầu - Đường Anh, Khoa Công trình, Trường Đại học GTVT
Thạc sỹ Khoa Công trình, Trường ĐH GTVT
Các môn học giảng dạy: Quy hoạch giao thông vận tải, Quy hoạch giao thông vận tải đô thị, Quy hoạch và Thiết kế cơ sở dịch vụ vận tải đô thị.

-------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: NCS., ThS. Vũ Anh Tuấn 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053
Giới thiệu tóm tắt: 
NCS., Ths.Vũ Anh Tuấn sinh ngày 07/05/1981. Là thạc sỹ khoa học, tốt nghiệp thạc sỹ tại Trường Paris 12, Cộng hòa Pháp. 
Hiện nay Ths. Vũ Anh Tuấn đang làm nghiên cứu sinh chương trình liên kết, Trung tâm nghiên cứu Việt Đức.
Ths.Vũ Anh Tuấn phụ trách các môn học: Quy hoạch & Quản lý giao thông vận tải, Lý thuyết dòng giao thông.


--------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa 
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn, Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 01686928292
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
ĐT: 04.37664053

Giới thiệu tóm tắt: 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa sinh ngày 16/08/1980, tốt nghiệp đại học năm 2002, chuyên ngành Quy hoạch & Quản lý GTVT đô thị, Trường Đại học GTVT, Hà Nội
là Thạc sỹ kỹ thuât GT, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) năm 2005. 
Phụ trách các môn học: Vận tải & Quản lý VT đô thị F1 và F2, Kinh tế giao thông đô thị,. 

 --------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên: NCS.,ThS. Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Chuyên gia tư vấn
Tình trạng làm việc: Đang làm việc 
Điện thoại: 
Địa chỉ: Phòng 301,302 nhà A9
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT
Trường Đại học GTVT
Láng Thượng  -Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 04.37664053

Giới thiệu tóm tắt: 
Ths. Nguyễn Văn Quang  sinh ngày 05/10/1980. 
• Thạc sĩ, Chuyên ngành Khoa học Phát triển, ĐH Hiroshima, Japan, 2006 - 2008
• Kĩ sư, Quản lý và sử dụng đất, ĐH Mỏ địa chất, (2002)
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

phim 18+

phim cap 3

BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Transport Planning & Management Section
Địa chỉ: 409-410/A9, Trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766 4053 - Fax: 04.3766 4496 - Hotline: 0904395758
Email:itpm@utc.edu.vn - website: tranconcen.edu.vn
Thiết kế website bởi: VCSS.VN