Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
 
 
Thư viện
Thống kê
 
Thư viện download
  Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá trong VTHK bằng đường hàng không - Ths, NCS Đinh Quang Toàn
Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá trong VTHK bằng đường hàng không trong thời kì hội nhập và liên minh toàn cầu" của TS Trần Văn Khảm và Ths Đinh Quang Toàn.
(Bản tin Thông tin Kinh tế khoa học hàng không Số 2 ngày 05/04/2014)
 
  Báo cáo về tai nạn và điểm đen tại HN, Tạp chí Atrans, Thailand, tháng 8/2011
KS. Nguyễn Văn Trường và các tác giả khác.
 
  Education influence in traffic safety - a case study in Vietnam
Dr. Khuat Viet Hung, Dr. Le Thu Huyen - IATSS Research 34, 2011
 
  Quản lý chất lượng hướng đối tượng trong VTHKCC
Một mô hình quản lý chất lượng hiệu quả (Th.S. An Minh Ngọc - Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11/2010)
 
  An toàn GT và hành vi người điều khiển phương tiện tiếp cận từ phương thức phân tích rủi ro
TS. Lê Thu Huyền - Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11/2010
 
  Một số kết quả phân tích tai nạn GT tại Hà Nội giai đoạn 2005-2008
TS. Khuất Việt Hùng, KS. Nguyễn Văn Trường - Tạp chí Khoa học GTVT số 32 tháng 11/2010)
 
Trang:[1]
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

phim 18+

phim cap 3

BỘ MÔN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Transport Planning & Management Section
Địa chỉ: 409-410/A9, Trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3766 4053 - Fax: 04.3766 4496 - Hotline: 0904395758
Email:itpm@utc.edu.vn - website: tranconcen.edu.vn
Thiết kế website bởi: VCSS.VN